גלוקוזמין וכונדרואיטין – אוסטאוארטריטיס

גלוקוזמין וכונדרואיטין – אוסטאוארטריטיס

Osteoarthritis | Arthritis

מחקר השוואתי בין UC-II וגלוקוזמין כונדרויטין
מחקרים קודמים הראו כי    UC-IIיעיל בטיפול בדלקת מפרקים. הניסוי הקליניהנוכחי העריך את הבטיחות והיעילות של UC-II בהשוואה לשילוב של גלוקוזאמין וכונדרויטין (G+ C) בטיפול באוסטאוארטריטיס
של הברך. תוצאות המחקר מראות כי UC-II הינו הטיפול היעיל יותר,אשר תרםלירידה משמעותיתבכל המדדים מתחילת המחקר ולאחר 90 יום. השפעה זולא נצפתהבקבוצת הטיפול גלוקוזמין כונדרויטין.
מדדים
WOMAC
VAS
Lequesne
UC-II
33%
40%
20%
גלוקוזמין כונדרויטין
14%
15.4%
6%
UC-II  הראה אצל הנבדקים שיפור משמעותי בפעילויות יומיומיות המצביע על שיפור באיכות חייהם.